zdjęcie 17 - klasy ryzyk

Międzynarodowy system klasyfikacji diamentów

We współczesnym świecie klasyfikacja diamentów odbywa się w sposób zunifikowany globalnie. Na każdym kontynencie klasyfikacja i ocena diamentów odbywa się w oparciu o jednorodną metodologię.

Organizacją monitorującą rynek diamentów bezbarwnych, będącą jego autorytetem, jest firma RAPAPORT, która w roku 1978 wraz z Amerykańskim Instytutem Gemmologicznym (GIA) wprowadziła międzynarodowy standard oceny diamentów bezbarwnych.

Organizacją monitorującą rynek diamentów kolorowych jest fundacja The Fancy Colour Research Foundation (FCRF). FCRF to organizacja non-profit, która wprowadza w życie system przejrzystości cen diamentów kolorowych. FCRF swoim autorytetem w świecie diamentów kolorowych odpowiada autorytetowi firmy RAPAPORT w świecie diamentów bezbarwnych.

1. KLASYFIKACJA SZLIFOWANYCH DIAMENTÓW BEZBARWNYCH

Standard oceny diamentów bezbarwnych realizowany jest w oparciu o ZASADĘ 4C. Zgodnie z tą zasadą, na całym świecie ocenie podlegają 4 cechy diamentu decydujące o jego wycenie:

 1. COLOUR – czyli barwa diamentu
 2. CLARITY – czyli czystość diamentu
 3. CARAT – czyli masa diamentu
 4. CUT – czyli rodzaj i jakość szlifu diamentowego

2. KLASYFIKACJA SZLIFOWANYCH DIAMENTÓW KOLOROWYCH

Klasyfikacja diamentów kolorowych nie jest tak prosta i jednoznaczna jak w przypadku diamentów bezbarwnych. Fundacja The Fancy Colour Research Foundation (FCRF) wykorzystując doświadczenie instytutu GIA (Gemmological Institute of America) stworzyła międzynarodowy system oceny diamentów kolorowych. Podstawą oceny diamentów kolorowych jest również ZASADA 4C ale o ich atrakcyjności i wycenie decydują również inne cechy tworzące SYSTEM 7 CECH OCENY, w ramach którego o klasyfikacji diamentu kolorowego decydują :

 1. BARWA – rzeczywisty kolor widma odbijanego światła
 2. NASYCENIE BARWY – intensywność koloru
 3. MASA – czyli masa diamentu
 4. TON BARWY – jak jasny lub ciemny jest odcień koloru
 5. DYSTRYBUCJA BARWY – jak równomierny jest rozkład koloru w całej objętości diamentu
 6. CZYSTOŚĆ – czyli czystość diamentu
 7. SZLIF – czyli rodzaj i jakość szlifu diamentoweg 3.

3. KLASYFIKACJA SZLIFOWANYCH DIAMENTÓW HODOWANYCH LABORATORYJNIE

Klasyfikacja diamentów bezbarwnych hodowanych laboratoryjnie (Lab Grown Diamonds) odbywa się w oparciu o ZASADĘ 4C i 3 dodatkowe cechy specjalne: powab (charm), bezkonfliktowość (conflict free) i cena (cost), tworzące ZASADĘ 7C :

 1. COST – cena
 2. CONFLICT FREE – bezkonfliktowość
 3. CHARM – powab
 4. CARAT – masa
 5. COLOUR – barwa
 6. CLARITY – czystość
 7. CAT – szlif (rodzaj i jakość)

Klasyfikacja diamentów kolorowych hodowanych laboratoryjnie (Lab Grown Diamonds) odbywa się w oparciu o SYSTEM 7 CECH OCENY poszerzony o 3 dodatkowe cechy specjalne (powab, bezkonfliktowość i cena), tworząc w ten sposób SYSTEM 10 CECH OCENY :

 1. CENA – wysoka jakość diamentów w alternatywnej cenie
 2. BEZKONFLIKTOWOŚĆ – pewność, iż diamenty nie pochodzą z niewolniczej pracy i nie finansują wojen
 3. POWAB – możliwość obcowania z magią i pięknem diamentów
 4. BARWA – rzeczywisty kolor widma odbijanego światła
 5. NASYCENIE BARWY – intensywność koloru
 6. MASA – czyli masa diamentu
 7. TON BARWY – jak jasny lub ciemny jest odcień koloru
 8. DYSTRYBUCJA BARWY – jak równomierny jest rozkład koloru w całej objętości diamentu
 9. CZYSTOŚĆ – czyli czystość diamentu

SZLIF – czyli rodzaj i jakość szlifu diamentowego

© Prawo do posługiwania się marką Jewel Lines® posiada AURINKO GROUP Sp. z o.o. o kapitale zakładowym 22.005.000 zł, z siedzibą w Warszawie, wpisana do KRS pod nr 0000388422, NIP 8961520420, REGON 021550840

Scroll Up