Rodzaje diamentów

W zależności od potrzeby można podzielić diamenty na różne rodzaje wynikające z mnogości ich pochodzeń, parametrów lub przeznaczeń. W tym krótkim opracowaniu skoncentrujemy się wyłącznie na podstawowych podziałach:

1. W ZALEŻNOŚCI OD SPOSOBU POWSTAWANIA – DIAMENTY DZIELI SIĘ NA:

 1. Diamenty Naturalne – „Natural Diamondsdiamenty, które krystalizowały wewnątrz ziemi, w naturalnych warunkach i zostały pozyskane w ramach procesu wydobywczego prowadzonego w kopalniach.
 2. Diamenty Hodowane Laboratoryjnie – „Lab Grown Diamondsprzez wiele lat nazywane „diamentami syntetycznymi”, które krystalizowały w warunkach laboratoryjnych i zostały pozyskane z wykorzystaniem procesu syntezy diamentowej.
 3. Diamenty Poprawiane diamenty naturalne poprawiane w warunkach laboratoryjnych. Procesowi poprawy podlegają czystość lub barwa. W przypadku poprawiania w diamencie widma barwy, celem procesu jest uzyskanie diamentu naturalnego w kolorze jubilersko atrakcyjnym.

 2. W ZALEŻNOŚCI OD FORMY OFEROWANIA – DIAMENTY DZIELI SIĘ NA:

 1. Diamenty Surowe diamenty w formie charakterystycznej dla diamentu przed obróbka szlifierską.
 2. Diamenty Szlifowane diamenty w formach charakterystycznych dla diamentów po obróbce szlifierskiej.

3. W ZALEŻNOŚCI OD PRZEZNACZENIA – DIAMENTY DZIELI SIĘ NA:

 1. Diamenty przemysłowe diamenty zarówno naturalne, jak i hodowane laboratoryjnie wykorzystywane w wielu różnych dziedzinach przemysłu (narzędzia tnące, szlifierskie, wiertnicze, polerskie, urządzenia optyczne, lasery, ekrany ciekłokrystaliczne, mikroprocesory nowej generacji i wiele innych). Stanowią ponad 85% ogółu wydobywanych diamentów naturalnych.
 2. Diamenty nadające się do szlifowania zarówno diamenty naturalne, jak i hodowane laboratoryjnie o wysokich parametrach jakościowych (barwa D-Z, czystość IF-P3). Stanowią maksymalnie 15% ogółu wydobywanych diamentów naturalnych.

4. W ZALEŻNOŚCI OD WIDMA BARWY – DIAMENTY DZIELI SIĘ NA:

 1. Diamenty Bezbarwne nazywane „diamentami klasycznymi” – szlifowane diamenty o wysokich parametrach jakościowych. Oczekiwane widmo ich barwy to „biel krystalicznie zmrożonej wody”. Stanowią maksymalnie 15% ogółu wydobywanych diamentów na świecie.
 2. Diamenty Kolorowe nazywane „diamentami fantazyjnymi” – bardzo rzadkie, szlifowane diamenty, których rzeczywiste widmo barwy przybiera niemalże każdą barwę tęczy. Spośród wielu barw wyróżniają się takie barwy jak: czerwona, niebieska, różowa i żółta. Stanowią one zaledwie ułamek procenta ogółu wydobywanych diamentów na świecie.

5. W ZALEŻNOŚCI OD SPOSOBU WYKORZYSTANIA – DIAMENTY DZIELI SIĘ NA:

 1. Diamenty Jubilerskie – nazywane „diamentami komercyjnymi” lub „diamentami handlowymi” – szlifowane diamenty o średnich lub niskich parametrach jakościowych (barwa I-Z i czystość SI1-P3) wykorzystywane do produkcji biżuterii lub innych produktów z diamentami. W tej grupie diamentów znajdą się również diamenty hodowane laboratoryjnie i naturalne diamenty poprawiane laboratoryjnie. Stanowią maksymalnie 12-13% ogółu wydobywanych diamentów na świecie.
 2. Diamenty Inwestycyjne – szlifowane diamenty kolorowe (czerwone, niebieskie, różowe, żółte) oraz szlifowane diamenty bezbarwne o wysokich parametrach jakościowych (barwa D-H, czystość IF-VS2, jakość szlifu VG-EX), które nabywane są w celach związanych z lokowaniem środków w aktywa diamentowe. Ich cechą charakterystyczną jest brak wahań spekulacyjnych i koniunkturalnych oraz naturalne konsolidowanie wartości w średniej i długiej perspektywie czasowej. Dla Inwestora stanowią zazwyczaj aktywo stabilizujące portfel inwestycyjny i zabezpieczające lokowane środki przed dewaluacją, czyli inflacyjną utratą wartości. Stanowią maksymalnie 2-3% ogółu wydobywanych diamentów na świecie.
 3. Diamenty Kolekcjonerskie – szlifowane diamenty kolorowe (czerwone, niebieskie, różowe, żółte) o wysokiej intensywności barwy i wysokiej masie (od 1 ct w górę) oraz szlifowane diamenty bezbarwne o wysokich parametrach jakościowych (barwa D-E, czystość FL-IF, jakość szlifu EX) i o dużej masie (od 5 ct w górę), które ze względu na rzadkość występowania nabywane są głównie w celach kolekcjonerskich.

© Prawo do posługiwania się marką Jewel Lines® posiada AURINKO GROUP Sp. z o.o. o kapitale zakładowym 22.005.000 zł, z siedzibą w Warszawie, wpisana do KRS pod nr 0000388422, NIP 8961520420, REGON 021550840

Scroll Up