zdjęcie 13 - diamenty

Wycena diamentów w oparciu o RAPAPORT DIAMOND REPORT

Wycena diamentów na całym świecie opiera się na hurtowym cenniku RAPAPORT DIAMND REPORT, który  po raz pierwszy opublikował w 1978 roku Martin Rapaport – nowojorski broker diamentów. System Rapaport opiera się na tygodniowych raportach wysyłanych w każdy czwartek do godziny 12:00 przez największe firmy handlujące diamentami na całym świecie. W ten sposób firma Rapaport otrzymuje systematyczne informacje o rzeczywistej strukturze cen zakupu i sprzedaży diamentów w minionym tygodniu

. Na podstawie tych danych określa średnie ceny transakcyjne dla każdego segmentu diamentów i publikuje je w każdy czwartek o godzinie 24:00 dostarczając uczestnikom rynku RAPAPORT DIAMOND REPORT, który stanowi realne odzwierciedlenie cen diamentów szlifowanych w obrocie hurtowym, zarówno dla diamentów w szlifie brylantowym, jak i osobno dla diamentów w pozostałych kształtach szlifu.

 

RAPAPORT DIAMOND REPORT w prosty i szybki sposób pozwala dokonać wyceny każdego diamentu, w oparciu o jego masę, barwę, czystość oraz jakość szlifu. Należy podkreślić, iż bazowy cennik odnosi się do diamentów o jakości szlifu exclent lub very good. W przypadku diamentów o niższej jakości szlifu dokonuje się korekty ceny diamentu za słaby szlif. Przyjmuje się zasadę, że za każdą ocenę poniżej very good zarówno w proporcji jak i w wykończeniu szlifu odejmuje się obligatoryjne po (-5%) od ceny wynikającej z RAPAPORT DIAMOND REPORT, nie więcej jednak, niż (-30%) łącznie.

 

RAPAPORT DIAMOND REPORT to system tabelaryczny, w którym poszczególne tabele cennika obejmują określony przedział masy diamentu. Cena danego diamentu określana jest w ramach tabeli dobranej do jego masy i zależy od jego barwy i czystości. Na przecięciu barwy i czystości (np. w tabeli poniżej barwa H i czystość VVS2) odczytujemy wartość (np. w tabeli poniżej 103 $), która określa cenę netto za 0,01 ct masy diamentu wyrażoną w dolarze amerykańskim. Aby określić cenę netto za 1 ct masy diamentu należy wartość z tabeli pomnożyć przez 100 (np. w tabeli poniżej 103$ x 100 = 10.300$ za 1 ct). Aby określić cenę netto za diament o danej masie należy cenę za 1 ct pomnożyć przez masę diamentu (np. w tabeli poniżej 10.300$ x 1,50 ct = 15.450$ za diament o masie 1,50 ct).

© Prawo do posługiwania się marką Jewel Lines® posiada AURINKO GROUP Sp. z o.o. o kapitale zakładowym 22.005.000 zł, z siedzibą w Warszawie, wpisana do KRS pod nr 0000388422, NIP 8961520420, REGON 021550840

Scroll Up