zdjęcie 13 - diamenty

Klasyfikacja diamentów - masa

Masa zgodnie z ZASADĄ 4C jest trzecim, co do ważności parametrem oceny diamentów, który wykładniczo wpływa na ich wycenę.

3. Carat (Masa) – Diamenty Bezbarwne

Masa diamentów na całym świecie wyrażana jest w karatach metrycznych (1 karat = 1 ct = 0,2 grama).

Historia karata metrycznego wywodzi się ze starożytnych targowisk na Bliskim Wschodzie, gdzie masę kamieni szlachetnych określano wykorzystując nasiona drzewa świętojańskiego (drzewa szarańczy) nazywanego „carobem” (masa tych nasion jest niemal identyczna i do dzisiaj wynosi 197-200 mg).

Od strony fizycznej masa diamentu wiąże się z jego średnicą i wysokością. Zależności wysokości i średnicy do masy diamentu zmieniają się zależnie od rodzaju szlifu diamentowego. Na masę szlifowanych diamentów ma również wpływ grubość rondysty diamentu (część diamentu o największej średnicy, oddzielająca górną część diamentu tzw. koronę, od dolnej części diamentu tzw. podstawy). Dwa brylanty o tej samej średnicy i wysokości ale o różnej grubości rondysty będą mieć zupełnie inną masę.

Zakładając prawidłowe proporcje szlifu, diament w szlifie brylantowym, o średnicy 2,5 mm oraz o wysokości 1,5 mm posiada masę 0,05 ct. Diament w szlifie brylantowym o masie 0,50 ct posiada średnicę około 5 mm przy wysokości 3,1 mm. Średnica 6,4 mm oraz wysokość 4,0 mm wskazuje na masę brylantu równą 1.00 ct.

Warto pokreślić, iż o masie diamentu decyduje głównie jego podstawa (dolna część) – w związku z tym średnica diamentu wzrasta nieproporcjonalnie do wzrostu jego masy np. średnica diamentu 1ct wynosi 6,5 mm, średnica diamentu 2ct wynosi tylko 8,5 mm, a średnica diamentu 3ct wynosi jedynie 9,4 mm – czyli jest większa tylko o 50% od średnicy brylantu 1ct.

W związku z tym, iż diamentów o dużej masie jest wielokrotnie mniej niż diamentów o mniejszej masie, cena diamentów wzrasta wykładniczo w stosunku do ich masy np. cena diamentu 3ct / D / IF jest ok. 5 razy większa od diamentu 1ct, a cena diamentu 5ct / D / IF jest ok. 10 razy większa od diamentu 1ct.

 

Diament o dużej masie, wysokiej barwie i czystości jest swoistym akumulatorem majątku – w bardzo małej masie diamentu zawarta jest bardzo duża jego wartość – dlatego o takich diamentach mówi się, że są „najbardziej skoncentrowanym bogactwem na ziemi”. Jeżeli do tego dołożymy łatwość w dyskretnym przemieszczaniu tego dużego majątku z jednego miejsca w inne, o diamentach mówi się, że są „mobilnymi nieruchomościami”, „majątkiem o najwyższej klauzuli poufności”, czy też „grubą, dyskretną walutą”.

Carat (Masa) – Diamenty Kolorowe

Zasady określania masy diamentów kolorowych są identycznie jak diamentów bezbarwnych – zgodnie z ZASADĄ 4C.

Clarity (Czystość) – Diamenty Hodowane Laboratoryjnie

Zasady określania masy diamentów bezbarwnych hodowanych laboratoryjnie są identyczne jak diamentów naturalnych – zgodnie z ZASADĄ 7C.

Zasady określania masy diamentów kolorowych hodowanych laboratoryjnie są identycznie jak diamentów bezbarwnych – zgodnie z SYSTEMEM 10 CECH OCENY.

© Prawo do posługiwania się marką Jewel Lines® posiada AURINKO GROUP Sp. z o.o. o kapitale zakładowym 22.005.000 zł, z siedzibą w Warszawie, wpisana do KRS pod nr 0000388422, NIP 8961520420, REGON 021550840

Scroll Up