Jewel Lines Lab

Jewel Lines® dysponuje pełnym zapleczem laboratoryjnym pozwalającym jakościowo weryfikować diamenty i inne kamienie szlachetne nabywane przez naszych Klientów. Dla zapewniania naszym Klientom najwyższego poziomu ekspertyz na stałe współpracujemy z dwoma renomowanymi Instytutami Gemmologicznymi w Antwerpii: HRD Antwerp Institute of Gemmology oraz IGI – International Gemological Institute.

© Prawo do posługiwania się marką Jewel Lines® posiada AURINKO GROUP Sp. z o.o. o kapitale zakładowym 22.005.000 zł, z siedzibą w Warszawie, wpisana do KRS pod nr 0000388422, NIP 8961520420, REGON 021550840

Scroll Up