zdjęcie 2 - logo JL w kole

Międzynarodowe instytuty gemmologiczne

Instytuty Gemmologiczne, to instytucje zajmujące się oceną i klasyfikacją diamentów lub innych kamieni szlachetnych. O renomie danego instytutu decydują takie aspekty jak: wysokie kompetencje i rzetelność pracujących tam gemmologów, technologia i jakość aparatury badawczej, precyzja i obiektywność klasyfikacji, a tym samym niepodważalność wykonywanych ekspertyz. Spełnienie tych wszystkich warunków powoduje, że certyfikat wystawiony przez instytut o wysokiej renomie zapewnia uczestnikom rynku bezstronną i rzetelną ocenę jakości diamentu – a tym samy zapewnia niepodważalność jego wyceny.

W trakcie wielu lat spośród czołówki instytutów, na świecie wyodrębniła się „wielka trójka” pełniąca we współczesnych realiach rolę Międzynarodowych Instytutów Gemmologicznych. Należą do nich:

  1. IGI – International Gemological Institute z siedzibą w Antwerpii
  2. HRD – HRD Antwerp Institute of Gemmology z siedzibą w Antwerpii
  3. GIA – Gemmological Institute of America z siedzibą w LA, USA

IGI – INTERNATIONAL GEMOLOGICAL INSTITUTE

Międzynarodowy Instytut Gemmologiczny to laboratorium o amerykańskich korzeniach dawniej z siedzibą w Los Angeles, obecnie z siedzibą w Antwerpii. Aktualnie IGI jest największym na świecie diamentowym ośrodkiem badawczym, posiada laboratoria w największych światowych ośrodkach handlu diamentami (m.in. w Antwerpii, Nowym Jorku, Tokio, Dubaju czy Szanghaju). Instytut po ostatnich modernizacjach wyposażony jest w najnowocześniejszą aparaturę na świecie dzięki czemu jego ekspertyzy mają solidne oparcie, a certyfikaty uznawane są za bardzo rzetelne.

 

HRD ANTWERP INSTITUTE OF GEMMOLOGY

Instytut Gemmologiczny przy Wysokiej Radzie Diamentowej (HRD) z siedzibą w Antwerpii, to najstarsze europejskie laboratorium gemmologiczne, ciszące się bardzo wysoką renomą wykonywanych ekspertyz. Działa obok najstarszej giełdy diamentowej na świecie Diamantclub, założonej w 1893 roku. Cechą charakterystyczną instytutu jest fakt, że posiada tylko jedno laboratorium zlokalizowane w Antwerpii. Warto pokreślić, iż HRD jest również prężnym, światowym edukatorem, który wykształcił tysiące ekspertów, graderów oraz gemmologów na całym świecie.  

GIA – GEMMOLOGICAL INSTITUTE OF AMERICA

Amerykański Instytut Gemmologiczny z siedziba w Los Angeles, to jeden z najstarszych instytutów gemmologicznych na świecie. Założony został w 1931 roku przez pasjonatów kamieni szlachetnych – małżeństwo Beatrice i Roberta M. Shipleya. Będąc fundacją działającą non-profit, wniósł olbrzymi wkład w standaryzację procesu klasyfikacji diamentów i innych kamieni szlachetnych, w tym m.in. wprowadził do światowych standardów oceny obowiązującą na całym świecie ZASADĘ 4C. Instytut jest prekursorem wprowadzania do procesu klasyfikacji zaawansowanych technologii. W chwili obecnej instytut posiada na całym świecie 10 profesjonalnych laboratoriów i akademii, które wykształciły ponad 200 000 ekspertów, graderów oraz gemmologów.

W 1947 roku, w ramach tej samej kampanii reklamowej, opacowano ponadczasowe hasło reklamowe: „Diamonds are forever”, czyli „Diamenty są wieczne”. Twórczynią tego genialnego sloganu była młoda copywriterka pracująca w agencji N.W.Ayer&Son, znana dzisiaj na całym świecie Mary Frances Gerety, która w trzech słowach wyraziła nazwę produktu i najważniejszą korzyść dla klienta, czyli wartość płynącą z niezniszczalności – dlatego właśnie od wielu lat jej slogan wyróżniany jest jako najlepsze hasło reklamowe wszechczasów (Advertising Age, 2000 r.) „Diamonds are forever”, to myśl która przeniosła diamenty ze sfery marketingu do popkultury amerykańskiej, powodując iż same diamenty i biżuteria diamentowa stały się trwałym elementem amerykańskiego stylu życia.

Kolejnym rynkiem, który zafascynował się diamentami i biżuterią diamentową była Japonia – przez wiele lat był to drugi co wielkości importer diamentów szlifowanych na świecie, który wraz z USA tworzył rosnącą strukturę światowego popytu. Hasło „Diamonds are forever” do dzisiaj jest elementem japońskiej popkultury.

Współczesnym kołem zamachowym rynku diamentowego stały się rosnące w siłę Chiny. Obecnie to drugi po USA importer diamentów na świecie. Trzeba podkreślić, że bogacące się elity chińskiego przemysłu oraz rosnąca w siłę średnia klasa od wielu lat wzorują się na Amerykanach. Właśnie to spowodowało, że hasło „Diamonds are forever” stało się katalizatorem diamentowego popytu w tym kraju. Potrzeba akumulowania i ochrony ogromnego majątku oraz chęć pokazywania swojego statusu społecznego to dwa główne czynniki napędzające diamentową koniunkturę w Chinach.

Ponieważ historia zatacza kręgi, również rynek diamentowy wrócił do korzeni. Indie będąc przez 2.300 lat mekką świata diamentowego, a przez ostatnie 300 lat światowym ośrodkiem szlifierskim – wracają do gry. Przez lata Indie były największym importerem diamentów surowych i jednocześnie największym eksporterem diamentów szlifowanych. W związku z globalnymi przemianami gospodarczymi obserwujemy obecnie dynamiczne bogacenie się indyjskiego społeczeństwa. Fakt ten powoduje, że coraz większa liczba diamentów szlifowanych w Indiach pozostaje w rękach Hindusów, dla których kamienie szlachetne i złoto od zarania dziejów były najlepszą lokatą kapitału. Przewiduje się, że Indie wraz z Chinami będą kołem zamachowym rynku diamentowego najbliższych 50 lat.

© Prawo do posługiwania się marką Jewel Lines® posiada AURINKO GROUP Sp. z o.o. o kapitale zakładowym 22.005.000 zł, z siedzibą w Warszawie, wpisana do KRS pod nr 0000388422, NIP 8961520420, REGON 021550840

Scroll Up