zdjęcie 5 - laboratorium

Inskrypcja laserowa

Przez dziesięciolecia największym problemem osoby nabywającej wartościowy diament było potwierdzenie, iż oferowany diament jest zgodny z dołączonym do niego certyfikatem. Każdorazowo kupujący musiał zatrudnić rzeczoznawcę, który przeprowadzał podwójną inspekcję diamentu potwierdzającą jego autentyczność zarówno przed zakupem, jak i w trakcie procesu zakupowego. Ponieważ inspekcja odbywała się w różnych miejscach na świecie proces weryfikacji był czasochłonny i kosztowny.

Przez dziesięciolecia największym problemem osoby nabywającej wartościowy diament było potwierdzenie, iż oferowany diament jest zgodny z dołączonym do niego certyfikatem. Każdorazowo kupujący musiał zatrudnić rzeczoznawcę, który przeprowadzał podwójną inspekcję diamentu potwierdzającą jego autentyczność zarówno przed zakupem, jak i w trakcie procesu zakupowego. Ponieważ inspekcja odbywała się w różnych miejscach na świecie proces weryfikacji był czasochłonny i kosztowny.

Właśnie dlatego przez wiele lat zarówno instytuty gemmologiczne, jak i firmy handlujące diamentami poszukiwały takiej metody weryfikowania autentyczności diamentów aby była możliwa do przeprowadzenia przez zwykłych Klientów, a nie tylko przez ekspertów diamentowych.

Po wielu latach taką metodę opracowano. Jest nią znakowanie certyfikowanych diamentów. Usługa oferowana jest przez czołowe laboratoria gemmologiczne, które na zlecenie klienta, podczas certyfikacji diamentu dokonują jego oznakowania. Za pomocą wiązki zimnego lasera laboratorium nanosi na rondyście diamentu, mikroskopijny, niewidoczny gołym okiem napis nazywany „inskrypcją laserową, który:

  1. najczęściej odzwierciedla logo laboratorium i numer certyfikatu przypisanego do znakowanego kamienia.
  2. nie zmienia cech jakościowych kamienia, takich jak: barwa, czystość, czy też masa.
  3. nie wpływa na estetykę kamienia, gdyż widoczny jest wyłącznie pod dziesięciokrotnym powiększeniem.
  4. nie może być usunięty bez ponownego przeszlifowania kamienia, a to wiąże się ze zmniejszeniem jego masy.

Warto dodać, że informacja o naniesieniu na dany kamień inskrypcji laserowej zawsze zawarta jest w certyfikacie.

Pomimo, że przez wiele lat uczestnicy rynku diamentowego próbowali tą metodę znakowania kamieni podważyć jako obniżającą wartość diamentu, dzisiaj żaden świadomy Klient nie chce kupować diamentów bez inskrypcji laserowej. W ten sposób w ciągu zaledwie dekady wyeliminowano z rynku diamentowego proceder zamiany diamentu na gorszy lub na falsyfikat. Dzięki tej metodzie zwykli Klienci są w stanie samodzielnie weryfikować autentyczność nabywanych kamieni, przez co handel diamentami wszedł na wyższy poziom bezpieczeństwa.

Właśnie z ww. powodów wszystkie diamenty o większej wartości, oferowane przez JEWEL LINES dla komfortu Klienta i bezpieczeństwa procesu transakcyjnego są oznakowane inskrypcja laserową. Jedynie w przypadku diamentów jubilerskich, JEWEL LINES na życzenie klienta może ściągnąć diamenty bez inskrypcji, potwierdzając jednak każdorazowo ich autentyczność.

© Prawo do posługiwania się marką Jewel Lines® posiada AURINKO GROUP Sp. z o.o. o kapitale zakładowym 22.005.000 zł, z siedzibą w Warszawie, wpisana do KRS pod nr 0000388422, NIP 8961520420, REGON 021550840

Scroll Up