Jakie czynniki wpływają na wybór i klasyfikację diamentów hodowanych?

W przypadku diamentów hodowanych laboratoryjnie klasyfikacja i wycena odbywa się zgodnie z ZASADĄ 4C, czyli analogicznie do klasyfikacji i wyceny diamentów naturalnych, w oparciu o RAPAPORT DIAMOND REPORT.

Jeżeli jednak spojrzymy na czynniki decydujące o wyborze przez Klientów diamentów hodowanych laboratoryjnie należą do nich oczywiście cechy jakościowe zgodne z ZASADĄ 4C i 3 dodatkowe cechy specjalne: powab (charm), bezkonfliktowość (conflict free) i cena (cost). W ten sposób narodziła się „ZASADA 7C”, w oparciu o którą Klienci dokonują wyboru diamentów hodowanych laboratoryjnie. Gdybyśmy ustawili parametry diamentów laboratoryjnych w hierarchii jaką kierują się kupujący przy ich wyborze, otrzymamy następującą kolejność:

  1. COST – cena
  2. CONFLICT FREE – bezkonfliktowość
  3. CHARM – powab
  4. CARAT – masa
  5. COLOUR – barwa
  6. CLARITY – czystość
  7. CAT – szlif (rodzaj i jakość)

COST – CENA uznawana za pierwszy i najważniejszy czynnik decydujący o wyborze diamentów hodowanych laboratoryjnie. Należy podkreślić, że cena bezbarwnych diamentów laboratoryjnych jest wyraźnie niższa od diamentów naturalnych, a cena kolorowych diamentów laboratoryjnych jest dużo niższa od ich naturalnych odpowiedników, szczególnie dla barwy czerwonej, różowej, czy też niebieskiej, które w naturalnym wydaniu kosztują setki tysięcy USD za 1 ct.

CONFLICT FREE – BEZKONFLIKTOWOŚĆ uznawana za drugi kluczowy czynnik decydujący o wyborze przez Klientów diamentów hodowanych laboratoryjnie w miejsce ich naturalnych odpowiedników. Powszechnie wiadomo, że pomimo obowiązującej konwencji „Kimberley Process Certification Scheme”, w której sygnatariusze zobowiązują się do eliminowania z obrotu diamentów pochodzących z niewolniczej pracy, czy też finansujących terroryzm lub wojny, cały czas za pieniądze uzyskiwane ze sprzedaży części diamentów naturalnych kupuje się broń i finansuje konflikty zbrojne w najbiedniejszych regionach świata. Do tego dochodzą kwestie ekologiczne związane z degradacją terenów wydobywczych. Jak widać diamenty hodowane laboratoryjnie nie generują takich problemów, a tym samym nie wymagają międzynarodowego certyfikatu potwierdzającego ich pochodzenie. Są apolityczne i pokojowo nastawione do swoich nabywców. Są w pełni ekologiczne i gwarantują Klientom etyczny komfort zakupu.

CHARM – POWAB, czyli magia diamentów hodowanych, uznawana za trzeci czynnik decydujący o ich wyborze. W dzisiejszych czasach  diamenty hodowane laboratoryjnie to specjalna i unikatowa propozycja będąca połączeniem diamentowej wyjątkowości płynącej z natury, z geniuszem myśli ludzkiej, która je wytworzyła. Wchodząc w konkurencję z innymi kryształami lub kamieniami, diamenty hodowane mają zdecydowaną przewagę – będąc jednak diamentami, po oszlifowaniu olśniewają swoim blaskiem (brylancją), działają na naszą wyobraźnię i pobudzają nasze emocje, marzenia i fantazje.

CARAT – MASA, jest czwartym czynnikiem, który przyciąga diamentowych nabywców. W tych samych pieniądzach mają dostęp do diamentów laboratoryjnych o zdecydowanie większej masie, niż w przypadku diamentów naturalnych. Obecnie na potrzeby rynku jubilerskiego hodowane są diamenty o masie przekraczającej nawet 10ct.

COLOUR – BARWA, jest piątym czynnikiem skłaniającym Klientów do sięgania po diamenty hodowane. W przypadku diamentów pochodzących z laboratorium Klient wybiera konkretną barwę nabywanego kamienia. Różnice cenowe od strony barwy są niewielkie, więc każdy może pozwolić sobie na diament w dowolnej, oczekiwanej barwie. W obrocie handlowym znajdują się obecnie zarówno diamenty bezbarwne (w barwie D-H w skali GIA), jak i diamenty kolorowe charakteryzujące się głębokim nasyceniem i dużą jasnością barwy: pomarańczowe (orange), złotożółte (golden), jasnożółte (canary), żółte (yellow), żółtozielone (lemon), żółtobrązowe (cognac), jasnozielone (green), zielone (forest green), jasnoniebieskie (ice blue), niebieskie (sky blue), ciemnoniebieskie (ocean blue), różowe (rose), brązowo czerwone (cherry) i czerwone (red).

CLARITY – CZYSTOŚĆ, jest szóstym czynnikiem oceny diamentu hodowanego. Czystość diamentów hodowanych laboratoryjnie określa się na podstawie defektów zewnętrznych oraz zanieczyszczeń wewnętrznych, którymi są niewykrystalizowane drobiny węgla, nazywane „inkluzjami” oraz pozostałości procesu syntezy. W diamentach starej generacji „HPHT”, charakterystyczne są zanieczyszczenia w postaci naturalnych powierzchni hodowanego kryształu, pozostałości zarodka, a także większe wtrącenia metaliczne, które w przechodzącym świetle są czarne i wywołują niekiedy aktywność magnetyczną kamienia. W większości nowych syntez ilość inkluzji metalicznych jest znikoma, najczęściej występuje w postaci punktowej lub niewielkich, mlecznobiałych skupisk wrostków metalicznego katalizatora/ rozpuszczalnika. Znowu diamenty hodowane w technologii „CVD” nie zawierają inkluzji metalicznych, a tym samym są niemagnetyczne. Spotyka się w nich natomiast niewielkie ilości inkluzji punktowych w postaci brunatnych skupisk amorficznego węgla.

CUT – SZLIF, jest siódmym i ostatnim czynnikiem oceny diamentu hodowanego. Początkowo diamenty hodowane laboratoryjnie szlifowane były „oszczędnościowo”, zwykle był to gruby szlif tablicowy, zachowujący jak największą masę pierwotnego kryształu. Obecnie masowa produkcja diamentów laboratoryjnych spowodowała, że mogą być one szlifowane nawet w szlifie brylantowym, przy dużej utracie masy diamentu w procesie szlifowania. Fakt ten spowodował, że systematycznie od kilku lat umacniania się pozycja szlifowanych diamentów laboratoryjnych w przemyśle jubilerskim.

© Prawo do posługiwania się marką Jewel Lines® posiada AURINKO GROUP Sp. z o.o. o kapitale zakładowym 22.005.000 zł, z siedzibą w Warszawie, wpisana do KRS pod nr 0000388422, NIP 8961520420, REGON 021550840

Scroll Up