tlo5

Fluorescencja diamentu

Fluorescencja, to jedna z cech charakteryzujących diament (jeden z rodzajów luminescencji). W praktyce jest to zjawisko zimnego świecenia diamentu, którego atomy zostały pobudzone zewnętrznie (zjawisko stymulowanego świecenia diamentu). Sposób pobudzenia diamentu do świecenia, może być różny, ale zwykle używa się do tego celu ultrafioletu. Zjawisko świecenia uznaje się za fluorescencję, gdy po zaniku czynnika pobudzającego świecenie następuje szybki zanik emisji światła (max około 10−8 s). Gdy czas zaniku jest znacznie dłuższy, to zjawisko jest uznawane za fosforescencję. Warto podkreślić, iż diamenty fosforyzujące w naturze występują zdecydowanie rzadziej, niż diamenty z fluorescencją.

Fluorescencja diamentów jest dość różna pod względem zarówno intensywności, jak i barwy emitowanego światła. W najbardziej pospolitych diamentach typu „1-a” ma zwykle barwę niebieską. Fluorescencja może też mieć barwę zieloną, żółtawą, żółtawozieloną, pomarańczową i czerwoną – trzeba jednak podkreślić, że barwa inna niż niebieska występuje w naturze  zdecydowanie rzadziej. W praktyce trafiają się również diamenty, które posiadają nawet kilka barw fluorescencji jednocześnie. Fluorescencja jest jedną z cech weryfikowanych przez instytuty gemmologiczne. Ze względu na intensywność świecenia diamentu, skala fluorescencji wg. klasyfikacji opracowanej przez instytut GIA kształtuje się następująco:
  1. NONE – N – brak fluorescencji
  2. VERY SLIGHT– VSL – bardzo nieznaczna fluorescencja
  3. SLIGHT– SL(F) – nieznaczna fluorescencja
  4. MEDIUM– M – średnia fluorescencja
  5. STRONG – ST – mocna fluorescencja
  6. VERY STRONG – VST – bardzo mocna fluorescencja
Ze względu na różne czynniki na fluorescencję w branży diamentowej trzeba spojrzeć z kilu ujęć :
  1. Fluorescencja jest czynnikiem, który nie ma żadnego wpływu na cenę w hurtowym obrocie diamentami.
  2. Diamenty w najlepszej barwie (D, E, F) i z fluorescencją niebieską, w odbijających się promieniach słonecznych sprawiają wrażenie diamentów z niebieskawą poświatą, co jest efektem pożądanym dla wielu kupujących.
  3. W diamentach o średniej lub słabej barwie (zażółconych) wprost preferowana jest fluorescencja STRONG BLUE lub VERY STRONG BLUE, gdyż powoduje w promieniach słonecznych zniwelowanie niepożądanej barwy urynowej. Dla tej klasy diamentów występowanie fluorescencji podnosi wartość diamentu.
Fluorescencja ma znaczenie natury estetycznej przy produkcji biżuterii. Wyznacznikiem barwy i intensywności świecenia diamentów użytych do produkcji danego wyrobu, jest fluorescencja kamienia centralnego. Właśnie pod tą fluorescencję dobiera się wszystkie inne diamenty (jeżeli np. diament centralny ma fluorescencję STRONG BLUE, wszystkie inne diamenty użyte do produkcji tego wyrobu musza mieć fluorescencję STRONG BLUE).        
niebieska fluorescencja diamentów
     
różne barwy diamentów
     
Na zdjęciu przykład naturalnej czerwonej fosforescencji.  Jeden z najdroższych diamentów świata – The Hope w świetle naturalnym i po wzbudzeniu zjawiska fosforescencji.
 

© Prawo do posługiwania się marką Jewel Lines® posiada AURINKO GROUP Sp. z o.o. o kapitale zakładowym 22.005.000 zł, z siedzibą w Warszawie, wpisana do KRS pod nr 0000388422, NIP 8961520420, REGON 021550840

Scroll Up