zdjęcie 13 - diamenty

Dobór diamentów w standardzie Jewel Lines

Jak dobierać diamenty aby na nich nie tracić i aby stanowiły twardą ochronę prywatnej zamożności ?

Odpowiedź na to pytanie zależy od licznych czynników wynikających z przyjętego modelu administrowania diamentowym majątkiem, takich jak:  budżet jakim dysponujemy nabywając poszczególne diamenty, oczekiwania płynnościowe, model obrotu majątkiem, model komercjalizacji majątku, zmiany zachodzące na samym rynku diamentowym i.t.p.

Jak widać cały proces jest płynny i ciągły, przez co wymaga od uczestnika rynku analizy uwarunkowań powodujących, że pewne diamenty w danej chwili warto nabywać (ze względu na ich niedoszacowanie rynkowe i potencjał wzrostowy w nich zawarty), a pewne diamenty warto sprzedawać (ze względu na ich przeszacowanie rynkowe). Taki aktywny model administrowania majątkiem na stabilnym (niekoniunkturalnym) rynku diamentowym pozwala ze spokojem i sporą efektywnością nie tylko fundamentalnie chronić prywatne zasoby ale również komercyjnie podwyższać ich wartość.

Właśnie taką usługę administrowania majątkiem diamentowym oferuje swoim Klientom JEWEL LINES®.

W ramach DIAMOND LIFESTYLE PROGRAM, Klient ma dostęp do całego procesu transakcyjnego przygotowanego z uwzględnieniem budżetu jakim dysponuje oraz z uwzględnieniem jego potrzeb, oczekiwań i preferencji. Istotnym elementem Programu jest właściwy dobór diamentów, realizowany w oparciu o 4 KRYTERIA JEWEL LINES®:

1. KRYTERIUM BEZPIECZEŃSTWA TRANSAKCYJNEGO

W ramach tego kryterium JEWEL LINES® weryfikuje oferowane diamenty w taki sposób aby zapewnić swoim Klientom jak najwyższy poziom bezpieczeństwa zarówno w ujęciu fizycznym, jak i prawnym. Weryfikacji podlega wiele czynników – są to m.in.:

 1. Weryfikacja źródeł pochodzenia diamentu
 2. Weryfikacja prawna diamentu
 3. Weryfikacja certyfikatów diamentowych
 4. Weryfikacja autentyczności diamentu
 5. Weryfikacja parametrów fizycznych diamentu (barwa, czystość, jakość szlifu ……)

Dzięki temu kryterium Klient ma gwarancję, że nabywa diamenty, które oprócz doskonałej jakości i ceny pozbawione są wszelkich wad i ograniczeń. 

2. KRYTERIUM ADEKWATNOŚCIRYNKOWEJ, nazywane również kryterium płynnościowym.

W ramach tego kryterium JEWEL LINES® dobiera takie diamenty, które z określonych powodów cieszą się wysokim popytem rynkowym. Jakie to mogą być powody? Do najbardziej oczywistych powodów podwyższonej płynności można zaliczyć, np. to że:

 1. diamenty posiadają parametry lokujące je w segmencie diamentów używanych do produkcji biżuterii,
 2. diamenty mają dużą masę i parametry jubilerskie (co wpływa na ich dostępną ceną),
 3. diamenty posiadają wysokie parametry jakościowe (barwa, czystość),
 4. diamenty są unikatami ze względu na swoją barwę, jakość, czy też masę np.:
  • diamenty bezbarwne o masie od 5ct w górę lub kolorowe od 1ct w górę; – lub
  • diamenty bezbarwne D/FL/3xEX/N; – lub
 1. diamenty kolorowe o wysokiej intensywności barwy: czerwonej, różowej, niebieskiej, czy też żółtej.

Dlaczego Kryterium Adekwatności Rynkowej jest najważniejszym kryterium od strony komercyjnej?

Bo gwarantuje właścicielowi diamentu WYSOKI POTENCJAŁ ODSPRZEDAŻY przy zachowaniu atrakcyjnej ceny, zgodnie z zasadą mówiącą, że „towar chodliwy zawsze pozwala uzyskać dobrą cenę”.

3. KRYTERIUM EFEKTYWNOŚCI CENOWEJ

W ramach tego kryterium diamenty dobiera się w taki sposób aby ich parametry jakościowe i korzystna cena zakupu gwarantowały najwyższy potencjał cenowy diamentu w ramach budżetu, jakim dysponuje Klient.

Dlaczego Kryterium Efektywności Cenowej jest istotnym kryterium od strony komercyjnej?

Bo gwarantuje Klientowi zakup precyzyjnie dobranych diamentów z potencjałem cenowym, zgodnie z zasadą mówiącą, że „potencjał i ryzyko tkwią w cenie po jakiej nabywamy majątek. Jeżeli majątek kupujemy w wysokiej cenie, nabywamy ryzyko straty. Jeżeli majątek nabywamy w dobrej cenie nabywamy wzrost jego wartości.”

4. KRYTERIUM KOMERCJALIZACJI MAJĄTKU

Proces komercjalizacji polega na przygotowaniu lub doinwestowaniu majątku w celu jego odsprzedaży z zyskiem.

W ramach tego kryterium JEWEL LINES® dobiera takie diamenty, które w przyszłości pozwolą zrealizować przyjęty dla danego budżetu model komercjalizacji i sprzedaży.

Komercjalizacja majątku przed jego sprzedażą powoduje, że bez względu na to jakimi diamentami dysponuje Klient oraz jak te diamenty zachowywały się w czasie, Klient ma pewność, że nie straci na ich odsprzedaży i wie, że na tej odsprzedaży marżowo zyska.

Products

Features

Get Started

About

© All rights reserved Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean malesuada molestie neque non lobortis.

Made with AmiVerse

Scroll Up