zdjęcie 14 - collections

Klasyfikacja diamentów - czystość

Czystość zgodnie z ZASADĄ 4C jest drugim, co do ważności parametrem oceny diamentów. 

2. Clarity (Czystość) – Diamenty Bezbarwne

Czystość wewnętrzna i brak zewnętrznych skaz, to pożądany stan diamentu.

Zanieczyszczenia diamentu mogą mieć charakter zarówno wewnętrzny (niewykrystalizowane drobiny węgla nazywane „inkluzjami”, obce ciała zwane wrostkami, pęcherzyki gazu lub cieczy), jak i charakter zewnętrzny (zewnętrzne skazy i zarysowania wynikające z procesu szlifowania i polerowania diamentu).

W zależności od tego jak są rozmieszczone zanieczyszczenia lub skazy oraz jaka jest ich wielkość, ilość, łatwość dostrzegania i wpływ na brylancję określa się skalę czystości diamentu. Skala czystości diamentów wg. klasyfikacji opracowanej przez instytut GIA obejmuje następujące poziomy:

 1. FL – Flawless – diament wewnętrznie i zewnętrznie czysty lupowo. Obserwując go pod powiększeniem 10x nie zauważymy żadnych zanieczyszczeń wewnętrznych ani skaz zewnętrznych. Diamenty o takiej czystości, to rzadkie unikaty o kolekcjonerskiej wartości.
 2. IF – Internally Flawless – diament wewnętrznie czysty lupowo. Obserwując go pod powiększeniem 10x nie zauważymy żadnych zanieczyszczeń wewnętrznych, może posiadać bardzo drobne skazy zewnętrzne (nie widoczne gołym okiem). Diamenty o tej czystości są bardzo rzadkie, co istotnie wpływa na ich najwyższą cenę.
 3. VVS – Very Very Small – Bardzo Bardzo Małe Inkluzje nie widoczne gołym okiem. Obserwując diament pod powiększeniem 10x widoczne bardzo, bardzo małe zanieczyszczenia wewnętrzne ale nie w tafli diamentu. Stosuje się podział na VVS1 oraz VVS2, gdzie VVS1 jest wyższą czystością od VVS2.
 4. VS – Very Small – Bardzo Małe Inkluzje nie widoczne gołym okiem. Obserwując diament pod powiększeniem 10x widoczne bardzo małe zanieczyszczenia wewnętrzne również w tafli diamentu. Stosuje się podział na VS1 oraz VS2, gdzie VS1 jest wyższą czystością od VS2.
 5. SI – Small Inclusions – Małe Inkluzje nie widoczne gołym okiem. Obserwując diament pod powiększeniem 10x widoczne małe zanieczyszczenia wewnętrzne również w tafli diamentu. Stosuje się podział na SI1, SI2 oraz SI3, gdzie SI1 jest wyższą czystością od SI2 oraz od SI3.
 6. I – Inclusions – Inkluzje widoczne gołym okiem. Stosuje się podział na I1, I2 oraz I3, gdzie I1 jest wyższą czystością od I2 i od I3.
  • I1 – Inclusions gr.1. Wrostki wyraźnie widoczne gołym okiem ale trudne do rozpoznania. Oznaczany także jako P1 – 1st Pique.
  • I2 – Inclusions gr.2. Większe wrostki widoczne gołym okiem możliwe do rozpoznania. Oznaczany także jako P2 – 2st Pique.
  • I3 – Inclusions gr.3. Wrostki widoczne gołym okiem – zajmują ponad 50% powierzchni kamienia. Oznaczany także jako P3 – 3st Pique.

Clarity (Czystość) – Diamenty Kolorowe

Zasady oceny czystości diamentów kolorowych realizowane są identycznie jak diamentów bezbarwnych, w oparciu o ZASADĘ 4C.

Clarity (Czystość) – Diamenty Hodowane Laboratoryjnie

Zasady oceny czystości diamentów bezbarwnych hodowanych laboratoryjnie realizowane są identycznie jak diamentów naturalnych, w oparciu o ZASADĘ 7C.

Zasady oceny czystości diamentów kolorowych hodowanych laboratoryjnie realizowane są identycznie jak diamentów naturalnych, w oparciu o SYSTEM 10 CECH OCENY.

© Prawo do posługiwania się marką Jewel Lines® posiada AURINKO GROUP Sp. z o.o. o kapitale zakładowym 22.005.000 zł, z siedzibą w Warszawie, wpisana do KRS pod nr 0000388422, NIP 8961520420, REGON 021550840

Scroll Up