GENEZE SOUČASNÉHO TRHU BRUŠENÝCH DIAMANTŮ

Po tisíce let byl diamant k dispozici jen pro elitu světa, nejlépe s královským rodokmenem, která dělala vše pro to, aby lidé mimo uzavřený okruh neměli přístup k těmto drahým šperkům. Rozkvět diamantového průmysl v důsledku velké průmyslové revoluce v 19 a 20 století způsobil, že rostoucí počet diamantů pro těžký průmysl nabídl velké množství diamantů vhodných pro broušení.

Tento fakt způsobil, že ve třicátých letech dvacátého století největší zástupci diamantového průmyslu se se světovou elitou rozhodli nabídnout diamanty  bohatnoucím americkým průmyslníkům a bohatnoucí americké střední třídě.

Průlom přišel v roce 1938, kdy potentát této doby, společnost De Beers, najala reklamní agentury N.W.Ayer & Son, jehož cílem bylo připravit rozsáhlou reklamní kampaň zaměřenou na muže a ženy, kteří jsou zasnoubení a chystají se oženit. Kampaň přesvědčil Američany, že symbolem lásky je zásnubní prsten s diamantem a že čím větší je diamant v prstýnku, tím větší pocity vyjadřuje.

Tímto způsobem se diamantový trh dostal do zcela nové fáze svého vývoje, a šperky s diamanty se staly symbolem společenského postavení. Filmové hvězdy, celebrity, manželky a ženy obchodníků se vždy prezentovaly s prsteny s diamanty, což zajišťovalo správnou vyjednávací pozici při uzavírání lukrativních smluv.

V roce 1947, v rámci stejné kampaně, byl vytvořen nadčasový slogan „Diamanty jsou věčné“. Tvůrcem brilantního sloganu byl mladý copywriterka pracující v agentuře NWAyer & Son, dnes známá po celém světě Mary Frances Gerety, který třemi slovy vyjádřila název výrobku a nejdůležitější přínos pro zákazníka –  hodnotu, která pochází z nezničitelnostit – což je důvod, proč tento slogan byl vyhlášen jako nejlepší reklamní slogan všech dob (Advertising Age, 2000). „Diamonds are Forever“, je myšlenka, která diamanty přesunula z oblasti marketingu do americké pop kultury, což způsobilo, že diamanty a diamantové šperky se staly trvalou součástí amerického způsobu života.

Dalším trhem, který byl fascinován diamanty a diamantové šperky bylo Japonsko  – na mnoho let bylo druhým největším dovozcem broušených diamantů na světě, které společně s USA tvořilo strukturu rostoucí celosvětové poptávky. Slogan „Diamanty jsou věčnéy” je stále součástí japonské popové kultury.

Současnou hnací silou diamantového trhu se stala Čína. V současné době je druhým největším dovozcem diamantů na světě. Je třeba zdůraznit, že rostoucí bohatství čínského průmyslu a bohatnoucí střední třída, byli Američané vždy vzorem. To je to, co dělá slogan „Diamanty jsou věčné” katalyzátorem poptávky po diamantech v této zemi. Potřeba hromadit a chránit obrovské prostředky a touha ukázat své společenské postavení jsou dvěma hlavními hnacími motory čínské konjunktury.

Vzhledem k tomu, že historie se opakuje, diamantový trh se také vrátil ke kořenům. Indie, která byla po 2.300 kolébkou světa diamantů, a za posledních 300 let globální centrem pro broušení – je zpátky ve hře. Po celá léta byla Indie největším dovozcem surových diamantů a současně největším vývozcem broušených diamantů. V důsledku globálních ekonomických změn jsme nyní svědky dynamického bohatnutí indické společnosti. Tato skutečnost znamená, že stále větší počet broušených diamantů v Indii zůstane v rukou Indů, pro něž zlato a drahé kameny byly vždy nejlepší investicí. Předpokládá se, že Indie společně s Čínou budou hegemonem diamantového trhu v příštích 50 letech.

Scroll Up