Certyyfikaty diamentowe

Diamenty po oszlifowaniu zazwyczaj trafiają do laboratorium gemmologicznego, w celu ich certyfikacji. W laboratorium pracują gemmolodzy, którzy są ekspertami od klasyfikacji diamentów.

Współczesna gemmologia  wykorzystuje bardzo zaawansowane technologie. Nowoczesna aparatura analityczna eliminuje z procesu oceny diamentów wszelkie ułomności i subiektywność gemmologów, a z jej wykorzystaniem klasyfikuje się barwę, jakość szlifu oraz masę kamienia. Jedynie ocena czystości diamentu do dzisiaj spoczywa niemalże w całości w rękach eksperta, który lokalizuje zanieczyszczenia, określa ich kształt oraz wielkość, a następnie nanosi na mapkę diamentu. Przy ocenie czystości diamentu gemmolog dodatkowo sprawdza, czy diament po oszlifowaniu nie posiada dodatkowych fasetek, czyli płaszczyzn szlifowania.  W trakcie wykonywania ekspertyzy dodatkowo sporządzana jest mapa proporcji szlifowanego diamentu, która pozwala w 100% potwierdzić autentyczność badanego kamienia. Zaawansowanie współczesnej technologii analitycznej pozwala weryfikować nawet ok 40 cech diamentu, z których połowa dotyczy badań na poziomie fizyki atomowej i kwantowej i tworzy tzw. „diamentowe DNA”.

Kiedy diament przejdzie przez cały proces oceny i weryfikacji – laboratorium wystawia certyfikat potwierdzający klasyfikację, czyli „świadectwo urodzenia diamentu”. Każdy certyfikat posiada swój numer i jest przypisany do jednego, konkretnego kamienia. Można powiedzieć, że we współczesnym obrocie diamentami, to certyfikaty są przedmiotem światowego obrotu diamentami, a w ślad za nimi, zawsze do rąk kupującego trafia majątek (diament), stanowiący pokrycie zapłaconej ceny fizyczną wartością. Właśnie dlatego dzięki certyfikatom diamenty odzyskują rolę „międzynarodowego środka płatniczego”.

Warto również zwrócić uwagę na scentralizowane bazy danych prowadzone przez instytuty gemmologiczne, rejestrujące wszystkie certyfikowane przez siebie kamienie i pozwalające z dowolnego miejsca na ziemi na weryfikację autentyczność zarówno certyfikatu jak i kamienia będącego parą z tym certyfikatem.

© Prawo do posługiwania się marką Jewel Lines® posiada AURINKO GROUP Sp. z o.o. o kapitale zakładowym 22.005.000 zł, z siedzibą w Warszawie, wpisana do KRS pod nr 0000388422, NIP 8961520420, REGON 021550840

Scroll Up