zdjęcie 11 - zasady

Brylancja

Zjawisko, którego nazwa pochodzi od „iskrzenia” wywołanego rozszczepieniem światła odbijanego od diamentu w szlifie brylantowym. Światło wnikające do jego wnętrza, po wielokrotnym odbiciu się od ścian, zostaje wyemitowane w wiązce pełnej refleksów i kolorów, niczym tęcza, wydobywając z brylantu jego trójwymiarową głębię.

W praktyce jednak końcowy efekt brylancji jest składową kilku źródeł jej pochodzenia i właśnie od nich zależy z jakim typem brylancji mamy do czynienia:

  1. BRYLANCJA ZEWNĘTRZNA – połysk diamentu – jest wywołana odbiciem światła od zewnętrznych powierzchni korony diamentu i jest składową współdziałania współczynnika załamania światła samego diamentu oraz poziomu wypolerowania korony diamentu, w tym szczególnie jego tafli.

  1. BRYLANCJA WEWNĘTRZNA – życie diamentu – jest wywołana całkowitym wewnętrznym odbiciem światła od fasetek podstawy diamentu (tzw. pawilonu) i efektem rozszczepiania światła (dyspersji) w procesie jego odbicia. W praktyce zależy od wielkości powierzchni i kąta nachylenia fasetek pawilonu.

  1. BRYLANCJA ROZPROSZONA – ogień diamentu – jest wywołana przez rozszczepienie światła (dyspersję) na wewnętrznych elementach struktury diamentu typu wrostki lub inkluzje. Zależy od wielkości, przeźroczystości i usytuowania ww. elementów strukturalnych.

  1. BRYLANCJA SCYNTYLACYJNA dająca zewnętrzny efekt iskrzenia diamentu przy jego obrocie.

 

© Prawo do posługiwania się marką Jewel Lines® posiada AURINKO GROUP Sp. z o.o. o kapitale zakładowym 22.005.000 zł, z siedzibą w Warszawie, wpisana do KRS pod nr 0000388422, NIP 8961520420, REGON 021550840

Scroll Up