Bezpieczeństwo rynku diamentowego

W ciągu ostatnich 50 lat zrobiono bardzo wiele aby handel diamentami, szczególnie w obrocie detalicznym stał się w pełni przejrzysty, a co za tym idzie komfortowy i bezpieczny dla klienta.

Jakie elementy składają się na międzynarodowy system bezpieczeństwa w obrocie diamentami :

 1. RENOMOWANE INSTYTUTY GEMMOLIGICZNE – które gwarantują obiektywną klasyfikację diamentów znajdujących się w światowym obrocie:
  1. GIA – Gemmological Institute of America z siedzibą w LA, USA
  2. IGI – International Gemological Institute z siedzibą w Antwerpii
  3. HRD – HRD Antwerp Institute of Gemmology z siedzibą w Antwerpii
 2. CERTYFIKAT DIAMENTOWY – „świadectwo urodzenia diamentu” – wystawiane przez dany instytut gemmologiczny, stanowiące potwierdzenie jakości nabywanego diamentu. We współczesnym obrocie diamentami, to certyfikaty są przedmiotem obrotu międzynarodowego ale w ślad za certyfikatem, zawsze do rąk kupującego trafia majątek (diament), stanowiący pokrycie zapłaconej ceny fizyczną wartością (tzw. parytet diamentowy).
 3. DIAMENTOWE BAZY DANYCH – scentralizowane bazy danych prowadzone przez instytuty gemmologiczne, rejestrujące wszystkie certyfikowane przez siebie i znakowane diamenty, pozwalające z dowolnego miejsca na ziemi na weryfikację autentyczność danego certyfikatu diamentowego i diamentu.
 4. INSKRYPCJA LASEROWA – oznakowanie diamentu – mikroskopijny napis (najczęściej numer certyfikatu) wygrawerowany zimnym laserem na rondyście diamentu. W praktyce pozwala potwierdzić autentyczność nabywanego diamentu bez konieczności przeprowadzania ekspertyz wykonywanych przez rzeczoznawców.
 5. GIEŁDY DIAMENTOWE I WIARYGODNI DOSTAWCY – jeżeli kupujący korzysta z podmiotów, które bezpośrednio współpracują z giełdami diamentowymi ma pewność, że sam rynek diamentowy zweryfikował ich wiarygodność handlową. Warto podkreślić, iż rynek diamentowy jest jednym z najbardziej hermetycznych rynków na ziemi. Trudno się na niego dostać (ostra weryfikacja podmiotów), natomiast łatwo zostać z niego wykluczonym za cokolwiek, co może być uznane za łamanie zasad etyki w handlu diamentami.
 6. RAPAPORT DIAMOND REPORT – hurtowy cennik diamentowy obowiązujący na całym świecie. W praktyce na podstawie tygodniowych raportów wysyłanych w każdy czwartek do godziny 12:00 przez największe firmy handlujące diamentami – firma RAPAPORT otrzymuje informacje o rzeczywistej strukturze cen zakupu i sprzedaży diamentów w minionym tygodniu. Na podstawie tych danych określa średnie ceny transakcyjne dla każdego segmentu diamentów i publikuje je w każdy czwartek o godzinie 24:00 w postaci RAPAPORT DIAMOND REPORT. W ten sposób uczestnicy rynku diamentowego mają dostęp do rzeczywistej informacji na temat światowych struktur cenowych, co pozwala im obiektywnie ocenić atrakcyjność cenową oferowanych kamieni.

© Prawo do posługiwania się marką Jewel Lines® posiada AURINKO GROUP Sp. z o.o. o kapitale zakładowym 22.005.000 zł, z siedzibą w Warszawie, wpisana do KRS pod nr 0000388422, NIP 8961520420, REGON 021550840

Scroll Up